Lees meer over Jowi  (in de media – binnenkort met verse artikelen)

Jowi Schmitz schrijft behalve artikelen voor ao Trouw ook boeken, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Ze begon met twee romans voor volwassenen Leopold en Kus van je zus (bij uitgeverij Cossee) en publiceerde in 2012 haar eerste kinderboek.

Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks aan doen (uitgeverij Lemniscaat) werd bekroond met de Vlag en Wimpel en de Duitse Luchs Preise.

Een jaar later verscheen de kinderthriller Schat onder de stad (uitgeverij Leopold). Vervolgens schreef ze het boek Te vroeg geboren. Dagboek over mijn zoon, bekroond met de Inktslaafliteratuurprijs 2014 (uitgeverij Cossee), en Nooit nooit nooit meer aan de wal, (Lemniscaat) een non-fictieboek over de bijzondere bootbewoners van Amsterdam, omdat ze zelf ook op een boot woont.

Ze maakte twee Avi boekjes (7+) op rijm, over het jongetje Stan dat bevriend raakt met een bende rovers (Uitgeverij Kluitman). En vorig jaar verscheen haar Young Adult boek, over een meisje dat wegloopt om de vrijheid te veroveren; Weg. Wat de prijs voor beste Jongerenboek van het jaar won (de Diopraphte Literatuurprijs 2017). In 2020 kwam Beste broers uit wat een jaar later met een Zilveren Griffel werd bekroond. In 2022 staan drie boeken op stapel: Zeemeermeisje, Soctopus en Slipjacht.

Lesgeven doet ze ook, ze geeft workshops op maat, aan zowel volwassen als kinderen. Ook daarover kun je haar alles vragen, want in het echt weet ze meer dan er online te lezen valt.

  Please prove you are human by selecting the flag.

  Meer weten over Jowi?

  Privacy:

  Mijn AVG verklaring

  INLEIDING:

  Deze verklaring is van toepassing op alle door Jowi Schmitz geleverde producten en diensten. Jowi Schmitz, gevestigd te Amsterdam, Panamakade 3, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  PERSOONSGEGEVENS DIE JOWI SCHMITZ VERWERKT

  Jowi Schmitz verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Jowi Schmitz van je nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Jowi Schmitz in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen (indien aanwezig):

  Voorletters en achternaam

  Telefoonnummer (mobiel of vast)

  E-mailadres

  Eventueel adres en bankgegevens, mits de onderling overeengekomen werkzaamheden verwerking van deze gegevens vereisen.

  VERWERKT JOWI SCHMITZ OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS?

  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

  Jowi Schmitz verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

  WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

  Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Jowi Schmitz, dan wil ik je goed van dienst zijn. Ook als je je bijvoorbeeld opgeeft via een formulier op mijn website met interesse voor een van mijn diensten en producten, wil ik goed van dienst zijn. Ik gebruik je gegevens dan ook voor de volgende doeleinden:

  Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

  Om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en boeken en verhalen.

  Om goederen en diensten bij je af te leveren. (verhaal aan je deur).

  Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

  NIEUWSBRIEVEN EN RECLAME

  Jouw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, mits die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Jowi Schmitz. Bijvoorbeeld om je via een sporadische mail te informeren over een nieuw boek, of een bijzonder artikel dat relevant zou kunnen zijn. Ik ga je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

  WELKE REGELS GELDEN BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

  Bij de verwerking van persoonsgegevens is Jowi Schmitz gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt ze de ontwikkelingen daarin zo goed mogelijk bij. In dat kader behoudt Jowi Schmitz zich het recht om wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om deze tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

  HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

  Jowi Schmitz zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  DELEN MET ANDEREN/VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

  Jowi Schmitz verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

  Jowi Schmitz gebruikt ook clouddiensten zoals Mailchimp (theoretisch), Dropbox, en Google Drive (soms) en daarvoor bestaan eenzijdige verwerkersovereenkomsten. Jowi Schmitz vertrouwt op de professionaliteit & veiligheid van deze dienstverleners.

  IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

  Jowi Schmitz gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en jouw gebruiksgemak.

  Dit is wat de cookies doen:

  het optimaliseren van de website

  de integratie van social media verzorgen

  het verzamelen en analyseren van statistieken.

  Verder onthouden ze bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

  Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar Jowi

  BEVEILIGING

  Jowi Schmitz hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Jowi Schmitz heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Jowi Schmitz toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Jowi Schmitz gebruik maakt van de diensten van derden, zal Jowi Schmitz in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op.

  JOUW PRIVACY RECHTEN

  Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Jowi Schmitz je hierover binnen 5 werkdagen informeren.

  Dit verzoek kun je indienen via het contactformulier op deze site

  VRAGEN

  Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt je contact met ons opnemen,