Jowi publiceerde verhalen in de edities 409, 415 en 421 van literair tijdschrift Tirade.