Voor Maas schreef Jowi bijdragen voor het Magazine 2015-2016 en meerdere diepte-interviews.